Liceum Ogólnokształcące

Cele

Celem szkoły jest wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do godnego, twórczego i odpowiedzialnego życia, do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub w szkołach policealnych oraz wdrożenie ich do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Zgodnie z przesłaniem założyciela, oferta szkoły skierowana jest przede wszystkim do młodzieży pochodzącej ze środowisk ubogich

Charakterystyka

Realizację postawionego celu opieramy o uniwersalne wartości zawarte w Biblii i tradycji Kościoła katolickiego, troszcząc się o harmonijny rozwój duchowy, intelektualny, fizyczny, społeczny i emocjonalny wychowanków. Priorytetem działań podejmowanych przez szkołę jest troska o ucznia, rozwój jego zainteresowań i pasji. Wyrazem tych działań są różnorakie inicjatywy podejmowane przez grono pedagogiczne m. in. obozy językowe, dni edukacyjno – integracyjne, wymiany zagraniczne, akcje charytatywne, projekty i warsztaty naukowe, konkursy i turnieje oraz różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. Wysokie wyniki osiągane przez młodzież na maturze cieszą i są powodem do dumy dla uczących w szkole nauczycieli oraz owocują różnego rodzaju nagrodami i stypendiami przyznawanymi absolwentom (m.in.MEN czy Prezesa Rady Ministrów). Wyrazem uznania dla pracy wykonywanej w Liceum jest niesłabnące zainteresowanie naszą szkołą wśród młodzieży kończącej gimnazjum oraz wysokie miejsce w różnego rodzaju rankingach szkół ponadgimnazjalnych.

Kadra Pedagogiczna

W Liceum pracuje wykwalifikowana świecka kadra nauczycieli i wychowawców internatu. Uczniowie objęci są opieką duszpasterzy, pedagoga szkolnego, psychologa, lekarza i pielęgniarki. W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

Historia Szkoły

Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach rozpoczęło działalność edukacyjną we wrześniu 2002 roku jako kontynuacja idei pracy z młodzieżą zainicjowaną w XIX w. przez Kazimierza Siemaszkę, księdza ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Ks. Siemaszko przeszedł do historii Krakowa jako roztropny organizator wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. W 1882 roku założył w Krakowie przy ul. Długiej 42 dom dla biednych, osieroconych chłopców. Było to miejsce całodobowego schronienia oraz szkoła podstawowa. Praca księdza na rzecz dzieci została doceniona przez władze i mieszkańców Krakowa. Pomimo przedwczesnej śmierci ks. Siemaszki, jego idea przetrwała i rozwinęła się. W latach trzydziestych XX wieku istniały trzy oddziały w których kształciło się prawie 500 chłopców: w Czernej, w Krakowie przy ul. Długiej 42 i przy ul. Prądnickiej 35. Działalność została zdelegalizowana przez władze komunistyczne w 1954 roku. Dzieło ks. Siemaszki odrodziło się po przemianach politycznych w naszym kraju w 1989 roku. Dzięki zabiegom ks. Bronisława Sieńczaka i jego współpracowników, w 1991 roku powstała Fundacja Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki, która podjęła działania edukacyjne zgodnie z duchowym przesłaniem Założyciela. W 1998 roku Fundacja podjęła budowę Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, aby w ten sposób uczcić dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa oraz 350 lat działalności Księży Misjonarzy w Polsce. Dzięki finansowemu wsparciu Pani Józefiny Gebert, fundatorki o wielkim szczodrobliwym sercu pochodzącej ze Szwajcarii, powstał obecny kompleks zabudowań Centrum. Poza budynkiem Liceum znajdziemy tu również, kościół p.w. Narodzenia Pańskiego, budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji w którego skład wchodzą – basen, hala, studio rekreacji siłowej, saunarium, zespół zewnętrznych boisk sportowych, budynki internatu oraz kompleks administracyjny.

Oferta edukacyjna liceum

W roku szkolnym 2019/2020 otwieramy sześć klas według nowej podstawy programowej. Są to nowe propozycje, które stworzą uczniom nowe możliwości przy wyborze odpowiedniego kierunku studiów.

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki Przedmioty uzupełniające
1a
język polski
historia
j.angielski
j.niemiecki lub francuski do wyboru
I język - angielski
II język - niemeicki lub francuski do wyboru
przyroda
elementy łaciny klasycznej
Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: dziennikarstwo, polonistyka, politologia, historia, socjologia, neofilologie, lingwistyka
1b
biologia
chemia
matematyka
język angielski
I język - angielski
II język - niemeicki lub francuski do wyboru
Historia i społeczeństwo
elementy łaciny medycznej
Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, pedagogice, psychologii, resocjalizacji, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na różnych kierunkach uczelni technicznych np. geodezji, geologii.
1c
matematyka
fizyka
chemia
język angielski
I język - angielski
II język - niemeicki lub francuski do wyboru
Historia i społeczeństwo
Odnawialne źródła energii
Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uczelniach technicznych. Jeśli marzysz o studiowaniu matematyki, budownictwa, automatyki, robotyki, transportu lądowego lub morskiego, astronomii,… to właśnie ta klasa jest odpowiednia.
1d
historia
geografia
język angielski
j. niemiecki lub j. francuski do wyboru
I język - angielski
II język - niemeicki lub francuski do wyboru
Zarządzanie w turystyce
Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach neofilologicznych, kierunkach związanych z turystyką , historii, socjologii, geografii, europeistyce, lingwistyce.
1e
historia
wos
matematyka
język angielski
I język - angielski
II język - niemeicki lub francuski do wyboru
przyroda
elementy łaciny klasycznej
Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo i administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, ale również na kierunkach, na których wymagana jest matematyka. Jest to bardzo ciekawe zestawienie przedmiotów dla osób o niesprecyzowanych do końca zainteresowaniach. Dobór przedmiotów pozwala określić swoje zainteresowania dopiero w trakcie nauki w liceum.
1f
historia
wos
matematyka
język angielski
I język - angielski
II język - niemeicki lub francuski do wyboru
przyroda
elementy łaciny klasycznej
Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo i administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, ale również na kierunkach, na których wymagana jest matematyka. Jest to bardzo ciekawe zestawienie przedmiotów dla osób o niesprecyzowanych do końca zainteresowaniach. Dobór przedmiotów pozwala określić swoje zainteresowania dopiero w trakcie nauki w liceum.

Nauka języków obcych

Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy pod względem zaawansowania.

Uwaga!  Dyrekcja Liceum zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji. 
Przedmioty uzupełniające to przedmioty proponowane. Istnieje możliwość ich rozszerzenia lub zmiany uwzględniając sugestie nauczycieli i uczniów. 
Prowadzone są również zajęcia z języka polskiego jako obcego (dla uczniów z zagranicy).

sekretariat@lo.fund.pl
sekretariat@liceum.fund.pl
www.liceum.radosnanowina.pl