Pracownicy Fundacji

Zarząd Fundacji

ks. Dariusz Błaszczyk CM – Dyrektor Zarządu Fundacji im. ks. Siemaszki
ks. Mariusz Bradło CM – Z-ca Dyrektora Zarządu Fundacji Dyrektor ds. ekonomicznych
ks. Mikołaj Żebrowski CM – Z-ca Dyrektora Zarządu Fundacji Dyrektor ds. wychowania

Sekreteriat

Marta Targowska – Marczyk – koordynator d/s księgowości uczniów, sekretariat fundacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Monika Łoś – koordynator pracy OSiR
Grzegorz Grzywa – koordynator pracy OSiR

Fundacja im. ks. Siemaszki

Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji
Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000” Piekary 2, 32-060 Liszki
tel. +48 12 280 70 97 w. 210 fax. +48 12 280 62 88
e-mail: biuro@fund.pl
KRS: 0000094781
NIP: 676 01 05 133
REGON: 350536838
RACHUNEK: 50 1020 2892 0000 5702 0689 3293

Księgowość wewnętrzna

Maria Więckowska – księgowa
Agata Kozioł – księgowa

Księgowość zewnętrzna

GBR Consulting Artur Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. J. Piłsudskiego 9/4,31-110 Kraków

Biuro Wymian Międzynarodowych i Zajęć Pozaszkolnych

Urszula Sieńczak – kierownik Biura Wymian Międzynarodowych