Współpraca z absolwentami

Powyższy projekt to kilka rodzajów aktywności mających na celu pomoc i integracje środowiska uczniów i absolwentów skupionego wokół Fundacji im. ks. Siemaszki. Absolwenci studiujący na krakowskich uczelniach mają możliwość zamieszkania na atrakcyjnych warunkach w domu studenckim prowadzonym przez Fundację na Woli Justowskiej w Krakowie przy ul. Strzelnica 6. Fundacja jako organ prowadzący stara się dbać o jak najlepszy standard i komfort dla wszystkich wychowanków, którzy zdecydowali się tam zamieszkać.

Z inspiracji założyciela „Radosnej Nowiny 2000” w Piekarach, ks. dr Bronisława Sieńczaka CM na początku działalności Liceum w formie pojedynczych projektów, później już w kształcie zorganizowanej i systematycznej aktywności Fundacja umożliwia absolwentom udział w rożnego rodzaju programach pomocowych i edukacyjnych realizowanych zarówno w kraju jak i zagranicą. Od wielu lat współpracujemy z ośrodkami edukacyjnym w Europie wysyłając tam swoich wychowanków.

Zorganizowana i systematyczna aktywność w obszarze realizacji tych programów to przede wszystkim współpraca z powstałym w 2010r. stowarzyszeniem Absolwentów „Radośni”. Z roku na rok organizacja jest inicjatorem, organizatorem lub uczestniczy w przygotowaniach kilkunastu projektów w tym międzynarodowych, których celem jest, jak mówi inicjator utworzenia stowarzyszenia Marek Kamionka – Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni” to platforma wymiany pomysłów, myśli i poglądów pomiędzy absolwentami szkoły średniej, prowadzonej przez Fundację im. ks. Siemaszki w Piekarach. Głównym celem istnienia organizacji jest ​integracja absolwentów Liceum Ogólnokształcącego ​oraz ​wspieranie aktywnych, domagających się zmian w otaczającym środowisku, młodych ludzi poprzez przekazywanie im odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia zmian oraz zapewnienie wspólnej pracy w tym kierunku.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia łatwiej jest zorganizować spotkanie klasowe, uruchomić lokalną inicjatywę oraz, co istotne w kontekście europejskim – przygotować oraz przeprowadzić projekt międzynarodowy.

Stowarzyszenie zapewnia i organizuje wzajemną pomoc koleżeńską wśród absolwentów liceum (starsi członkowie Stowarzyszenia ukończyli już różnorodne kierunki uniwersyteckie i pracują w wyuczonych zawodach). Pracujemy na rzecz wzajemnego porozumienia poprzez utrzymywania przyjacielskich kontaktów, budowanie koleżeńskich relacji. Czynimy to przez dialog na temat przygotowywanych inicjatyw oraz wymianę informacji na temat naszej dotychczasowej działalności oraz osiągnięć zawodowych i naukowych.

Poprzez kontakty z partnerami z innych krajów chcemy brać aktywny udział w inicjatywach prowadzonych przez młodzież w Europie – tak, aby głos młodych ludzi był wysłuchany. Zarząd Stowarzyszenia, jako zgromadzenie osób doświadczonych w pracy z młodzieżą​,​ pomaga innym zdobywać różnorodne kompetencje organizacyjne i międzykulturowe. Chcielibyśmy, aby nasza praca przyczyniła się do lepszego rozumienia znaczenia różnorodności kulturowej w jednoczącej się Europie i ​wartości dialogu międzykulturowego. Co jest bardzo ważne, chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i wymienić poglądami oraz narzędziami z naszymi partnerami z innych krajów. Zależy nam, aby umożliwiać młodym ludziom podejmowanie działań na różnych poziomach społecznych oraz prowadzić do korzystnych zmian w naszych społeczeństwach. Chcemy pokazać wartości płynące z polskiej kultury będącej częścią dziedzictwa europejskiego.

Zadaniem jako Fundacji jest dalsze aktywne wspieranie wychowanków i absolwentów poprzez angażowanie wszystkich potencjałów w tym finansowych w celu ułatwienia im realizacji wszystkich pasji, ambicji, marzeń i planów ubranych w efektywne ramy zorganizowanych projektów.